Espai sense fum

Espai sense fum

A UIC Barcelona tenim un ferm compromís amb la sostenibilitat i amb la promoció de la salut. Fem entre tots que la nostra universitat sigui un entorn saludable.

Respectem la Llei 42/2010 que determina que no es pot fumar als “centres docents i formatius, excepte en els espais a l’aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament dedicats a la formació d’adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis o voreres circumdants”.

A tots dos campus estan senyalitzats els espais lliures de fum, i les zones habilitades per fumar.

Gràcies per respectar les zones lliures de fum.

Per un campus sense fum

UIC Barcelona, #mésqueuniversitat