Directori

APARICIO BADENAS, Conrado José

Ext. 4445
Departament de Odontologia

APARICIO BADENAS, Conrado José

CV

Perfil del professor

Odontologia, Facultat d'Odontologia. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Doctor en Enginyeria Industrial per la UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA