Universitat Internacional de Catalunya

Reserva i matrícula

Reserva de plaça

Superat el procés d'admissió, has de fer l'ingrés del 20% del total del preu del primer curs, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió.

 1. Si estàs admès, tindràs 15 dies naturals per formalitzar la reserva de plaça. Hauràs de fer efectiu el pagament del 20 % del cost total del curs.
 2. Si no fas efectiva la reserva en el termini indicat perdràs el dret a la plaça. La teva plaça s’atorgarà als aspirants que estiguin en llista d’espera, d’acord amb l’ordre establert en el procés de selecció.
 3. Quan hagis efectuat el pagament de l’import del 20 % de la matrícula, et reservarem la plaça perquè no l’ocupi cap altre alumne.
 4. Retornarem íntegrament l’import de la reserva de plaça als aspirants que no siguin aptes en les proves d’accés a la universitat (PAU), quan sigui un requisit per accedir a la titulació. També et retornarem íntegrament l’import de la reserva de plaça si en la convocatòria de juny no compleixes la resta de requisits.
 5. Si una vegada has reservat la plaça, hi renuncies per motius diferents dels del paràgraf anterior, perdràs la quantitat que hagis lliurat en compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 6. Caldrà que satisfacis la totalitat de la matrícula en els terminis que estableix UIC Barcelona. Si no ho fas, havent estat admès, entendrem que hi renuncies, d’acord amb el que estableix el paràgraf anterior.
 7. Si has satisfet l’import total de la matrícula i renuncies a la teva plaça, actuarem de la manera següent:
  1. Si ho fas abans de l’inici del curs acadèmic tindràs dret a sol·licitar la devolució del 80 % de la quantitat abonada.
  2. Si ho fas una vegada iniciat el curs, i sempre abans del 31 de desembre, tindràs dret a sol·licitar el 20 % del total de l’import de la matrícula. La resta ho assumirà UIC Barcelona en compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 8. Si per qualsevol motiu et quedes sense plaça malgrat haver superat tot el procés d’admissió i havent satisfet l’avançament de matrícula en el termini establert, et reintegrarem el doble de la quantitat lliurada en concepte de pagament a compte.

Matrícula online

Formalitzada la matrícula, has d'abonar en un pagament únic el 80% restant.

Passos que has de seguir

Per formalitzar la matrícula en línia per a alumnes de grau heu de seguir els passos següents:

 1. Pugeu al portal d’Admissions la documentació necessària per a la matrícula. En el cas que es necessitin els originals, presenteu la documentació a la Unitat d’Admissions. Al portal d’Admissions queda reflectit quina documentació heu d’aportar físicament.
 2. Un cop enviada i rebuda la documentació, procedirem a fer la matrícula.
 3. Rebreu un correu electrònic amb els passos que heu de seguir per formalitzar la matrícula.
 4. Accediu a la intranet personal de UIC Barcelona a través de l’enllaç que rebreu, descarregueu la matrícula, signeu-la i pugeu-la al portal d’Admissions.
 5. Heu d’imprimir la matrícula per poder fer-ne el pagament.

En aquest enllaç, hi trobareu informació sobre la documentació que heu de presentar segons la vostra via d’accés.

Formes de pagament

El pagament es pot fer triant qualsevol de les següents opcions, sempre tenint en compte el CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ, indicat al peu del full de matrícula:

1. Utilitzant els serveis d'Internet (cal ser-ne client i tenir contractat aquests serveis) de les entitats financeres següents:
 

 1. Caixabank
  • Podeu anar al següent enllaç i pagar directament a Línia Oberta amb càrrec al seu compte: enllaç aquí.
  • Des del web de Caixabank.es (ruta: Busqueu a peu de pàgina: Serveis / Donatius i pagaments / Serveis i pagaments on-line / Pagaments / Fer un pagament / Pagar ara amb codi CPR i/o emissora).
 2. BBVA
  • web BBVA.es (ruta: Posición Global / Gestionar recibos / Mis recibos / Recibos / Operaciones / Pago de recibos no domiciliados / Introducir nº emisora (no los últimos tres 000), Identificación e importe / iniciar pago.
  • app BBVA (ruta: Posición Global / Escoger cuenta corriente / Mostrar más / Menú Operativa / Pago de recibos no domiciliados (introducir datos manualmente o lector de código de barras).
 3. Banco Santander
  • (ruta: Pagos y Donaciones / Pagos / Pagos recibos / Introduir: codi entitat emissora (mateix núm. emissora), emissora, núm. referència, identificació i import).
 4. Banc Sabadell
  • (ruta: Veure totes les opcions / Comptes i saldos / Domiciliacions / Rebuts no domiciliats / Pagaments de rebuts no domiciliats / Introduir emissora, núm. referència, identificació i import) on posa sufix posar: 000 (3 zeros)

2. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit (*). No cal ser-ne client i tenir en compte el límit de crèdit de la teva targeta.Accediu al següent enllaç de CaixaBank Enllaç aquí.

3. Pagament directe a qualsevol oficina d'aquestes entitats financeres: Caixabank, BBVA, Banc Sabadell, Banco Santander o Banco Popular.

(*) Atenent a criteris de seguretat en les transaccions, les entitats financeres que emeten targetes i les que contracten comerços poden autoritzar o no els pagaments amb una determinada targeta.