Universitat Internacional de Catalunya

Vies d'accés

Abans de fer la sol·licitud d'admissió, revisa els passos a seguir segons la teva via d'accés.

Alumnes de batxillerat

Alumnes amb estudis universitaris finalitzats

Alumnes amb estudis universitaris no finalitzats

Alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS)

Alumnes estrangers

Alumnes més grans de 40 anys

Alumnes de més de 25 anys i de més de 45 anys