Avaluació de la recerca

Acreditacions

 • Què és una acreditació?

És un procés dut a terme per una agència externa en les Institucions d'Educació Superior, que reconeix els mèrits de recerca i docència del professorat.

 • Quantes acreditacions hi ha i quan poden sol·licitar-se?

Els professors poden demanar acreditacions a través de l'Agència Estatal (ANECA) o l'Agència Regional (AQU).

 1. Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), convocatòria oberta tot l'any. Inclouen diferents programes per avaluar l'activitat docent i investigadora del professorat:
  1. Programa PEP (programa d'avaluació del professorat per a la contractació): Avalua les diferents figures d'ajudant, contractat doctor i professor d'universitat privada
  2. Programa ACADEMIA: Avalua el perfil dels sol·licitants per a l'accés de professors titulars d'universitat i catedràtics d'universitat
 2. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), amb dues convocatòries a l'any. Les acreditacions a les quals pot optar el professorat de UIC Barcelona són les següents:
  1. Lector.
  2. Recerca (professor agregat).
  3. Recerca avançada (professor catedràtic)
 • Què es necessita per sol·licitar-les?

Els criteris per a l'emissió d'informes varien en funció de l'acreditació i l'agència.  Podeu trobar-los en cadascun dels enllaços proporcionats anteriorment.

Per a més informació sobre índexs biomètrics podeu consultar la pàgina següent

Sexennis

 • Què és un sexenni?

És un tram de recerca reconegut al professorat universitari pels mèrits de la seva activitat investigadora.

 • Quants sexennis hi ha i quan poden demanar-se?

Els professors de UIC Barcelona poden demanar sexennis a AQU (estatal) o ANECA (nacional).

 1. Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA): normalment obre la convocatòria d'universitats privades al juny. Les sol·licituds poden presentar-se aquí
 2. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU): normalment obre la convocatòria d'universitats privades al desembre. Les sol·licituds poden presentar-se aquí
 • Què es necessita per sol·licitar-los?
 1. Imprès de sol·licitud signat
 2. Curriculum vitae abreujat amb les dades bibliogràfiques de les cinc aportacions per avaluar, un breu resum amb els objectius i resultats més excel·lents de la recerca i els indicis de qualitat de l'aportació.
 3. Curriculum vitae complet: es recomana el CVN.
 4. Full de serveis original actualitzat del període del qual se sol·licita l'avaluació, en què consti el règim de dedicació del sol·licitant durant aquest període. Si la recerca s'ha realitzat en un centre que no figura en el full de serveis haurà d'adjuntar-se una còpia dels contractes, nomenaments, credencials de becari o documents similars.

Per a més informació

Per a suport sobre les publicacions podeu consultar aquí