Universitat Internacional de Catalunya

Altres ajudes

Els alumnes poden obtenir algun descompte en el moment d’efectuar la matrícula si compleixen algun d’aquests supòsits:

  • Les famílies nombroses* i les famílies monoparentals especials obtindran un 10% de descompte a la matrícula, tant per als estudis de grau com per als màsters universitaris (oficials). Des del curs 2019-2020 aquest descompte és incompatible amb les beques BEA.
  • Els membres de l’agrupació Alumni que hagin finalitzat els estudis a UIC Barcelona tindran un 5% de descompte en les activitats de postgrau de UIC Barcelona.
  • Els alumnes amb discapacitat igual o superior al 33% obtindran un 50% de descompte a la matrícula, tant per als estudis de grau com pels de màster.

* Família nombrosa general solament els alumnes de nou ingrés a la universitat a partir del curs 2016-2017

Documentació

En tots els casos l’alumne interessat haurà de presentar en el moment de formalitzar la matrícula els documents acreditatius dels supòsits exposats.

 

Màsters, postgraus i cursos superiors