Universitat Internacional de Catalunya

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Agenda 2030

Pla d'acció de UIC Barcelona per a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible

Transformant el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible aprovada per les Nacions Unides el 2015 constitueix un dels acords més globals i més transcendentals de la història recent (SDSN, 2017). L'agenda recull 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb la intenció de conscienciar la ciutadania global cap a un canvi de rumb per aconseguir un futur més just i sostenible. Les universitats com a agents de canvi social tenen una gran responsabilitat en l'assoliment dels ODS.​

ODS 3 Salut i benestar

ODS 4 Educació de qualitat

ODS 5 Igualtat de gènere

ODS 7 Energia neta i assequible

ODS 8 Treball decent i creixement econòmic

ODS 9 Indústria, innovació i infraestructures

ODS 10 Reducció de les desigualtats

ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12 Producció i consum responsables

ODS 13 Acció climàtica

ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides

ODS 17 Aliança pels objectius

Premis ODS de l’Agenda 2030 per a TFG i TFM de UIC Barcelona

2a edició

Congrés dels ODS