Metes seleccionades:

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

Indicador

2018/19

2019/20

Nombre d’intervencions en aplicació del protocol de violències de gènere de UIC Barcelona

0

0

Percentatge d’investigadores líders de grups de recerca

51,51%

51,51%

Percentatge de dones en càrrecs acadèmics

55,73%

58,73%

Percentatge de dones catedràtiques respecte del total

7,69%

7,14%

Percentatge de dones en administració i serveis a la Universitat

80%

77%

Recerca

Publicacions sobre igualtat de gènere de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: