ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles

Metes seleccionades:

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Indicador

2018/19

2019/20

Persones de la comunitat universitària que es desplacen habitualment en mode transport sostenible (a peu, amb bicicleta i transport públic)

-

-

Nombre de places d’aparcament per a bicicletes

28

28

Percentatge de la superfície dels campus universitaris ocupada per zones verdes i jardins

52,38%

52,38%

 

2019

2020

Nombre d’automòbils híbrids utilitzats i administrats activament per la Universitat

1

 

Nombre d’iniciatives per reduir el nombre de vehicles privats al campus

3

 

Recerca

Publicacions sobre ciutats i comunitats sostenibles de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: