Metes seleccionades:

4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

4.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

Indicador

2018/19

2019/20

Alumnat matriculat

5.010

5.626

Alumnat en primer any a la Universitat

1.116

1.148

Oferta acadèmica (titulacions de grau, postgraus, màsters, doctorats i titulacions pròpies)

106

100

Nombre de Treballs de Fi de Grau (TFG) que contribueixen als ODS

15

18

Alumnat graduat (titulacions de grau, postgraus, màsters i titulacions pròpies)

1.393

1.075

Nombre de tesis defensades que contribueixen als ODS

4

2

Nombre de grups consolidats de recerca que contribueixen als ODS

21

21

Valoració de satisfacció de les persones titulades en graus

3,76 sobre 5 

 

Nombre de professors i professores que participen en projectes d'innovació docent per a la sostenibilitat

9

16

Recerca

Publicacions sobre educació de qualitat de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: