Metes seleccionades:

17.2 Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els seus compromisos en relació amb l’ajut oficial al desenvolupament.

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats.

Indicador

2018/19

2019/20

Nombre de projectes de cooperació al desenvolupament

3

2

Nombre d’estudiants que participen en activitats de cooperació al desenvolupament

32

2

Sumatori de convenis signats amb entitats per a projectes socials

24

23

Participació de UIC Barcelona en xarxes relacionades amb el desenvolupament sostenible

3

5

*Algunes activitats del curs 2019/2020 es van suspendre a causa de la COVID-19 i poden afectar el resultat de l'indicador.

Rercerca

Publicacions sobre Aliança pels objectius d’UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: