Metes seleccionades:

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

Indicador

2019

2020

Ús d’aparells energèticament eficients

90%

-

Percentatge de superfície total de l’edifici intel·ligent del campus (m²)

100%

100%

Recerca

Publicacions sobre energia assequible i no contaminant de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: