Agenda 2030 i la contribució de UIC Barcelona als objectius de desenvolupament sostenible

El 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les societats emprenguin un nou camí amb el qual millorar la vida de totes les persones, presents i futures, cuidant alhora de la conservació del patrimoni natural.

L’Agenda té 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb els quals es vol aconseguir la igualtat entre les persones, protegir el planeta, assegurar la prosperitat, promoure la pau i establir aliances. UIC Barcelona ha trobat en els ODS un full de ruta per a la implementació de la missió i la visió de la Universitat.

Les universitats, a través de la seva extensa varietat d’activitats educatives i d’aprenentatge, juguen  un paper important en la consecució dels objectius i metes marcades per a l’any 2030 per les seves funcions docent, investigadora i de lideratge social.

Dels 17 ODS que proposa l’Agenda 2030, a UIC Barcelona actualment se n‘estan treballant 12. En el primer mapatge de la implementació de l‘Agenda 2030 a UIC Barcelona, s’exposen aquests ODS amb unes metes seleccionades i uns indicadors per poder mesurar el seguiment de l’avançament en la consecució dels objectius. Així mateix, es recull el punt de partida en què es troba UIC Barcelona en cadascun, que correspon amb les dades dels dos darrers cursos acadèmics, 2018-2019 i 2019-2020.

Agenda 2030

ODS ONU

ODS UIC BARCELONA

ODS

17

12

Metes

169

33

Indicadors

232

53

“Cal repensar els models conceptuals de la incorporació de la sostenibilitat en tota la institució no només com una suma d’indicadors, sinó buscant aquells senyals que permetin fer una valoració conjunta de les dimensions, tant de la Universitat com de la sostenibilitat". 

L’actual pandèmia de la COVID-19 ens ha obligat a adaptar el full de ruta a la realitat actual i pot accelerar o alentir l’aplicació dels ODS. Les universitats tenen en aquest moment un paper clau en la reconstrucció social i econòmica que és imprescindible per ajudar a superar els efectes de la pandèmia.

L’elaboració d’aquest primer mapatge s’ha pogut realitzar gràcies al treball col·laboratiu dels diferents departaments i serveis de UIC Barcelona, amb la coordinació de l’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible.

Metodologia de treball per al mesurament del compliment dels ODS i el seguiment de les seves actuacions

Cada ODS consta de:

  • Algunes de les metes proposades de l’Agenda 2030
  • Uns indicadors per al mesurament dels ODS* amb la seva fitxa tècnica
  • Enllaços a accions, notícies i programes de UIC Barcelona que contribueixen a cada ODS

* Per a la majoria dels indicadors s’ha utilitzat i adaptat la fitxa tècnica que apareix en el Panell d’Indicadors de Desenvolupament Sostenible de la UPV/EHU, per als altres les dades s’han obtingut del rànquing UI Green Metric, del Times Higher Education University Impact Ranking i de Com podem avaluar els ODS a les universitats. Alguns s’han creat nous en funció de les característiques de UIC Barcelona.

Qualsevol proposta, suggeriment o consulta es pot canalitzar a través de l'adreça de correu sostenible@uic.es