ODS 8 Treball decent i creixement econòmic

Metes seleccionades:

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a serveis financers.

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

Indicador

2018/19

2019/20

Nombre d'empreses derivades creades

-

-

Nombre de feines d’alta qualificació en les empreses creades per la Universitat

-

-

Percentatge del personal docent i investigador (PDI) + personal d'administració i serveis (PAS) de UIC Barcelona amb contracte indefinit

77%

76%

Percentatge del personal d'administració i serveis (PAS) de UIC Barcelona amb contracte indefinit

92,2%

92,2%

 

2017

2020

Taxa d’ocupació de l’alumnat que ha finalitzat els estudis al cap de tres anys

89,60%

91,71%

Percentatge de persones que obtenen la seva primera ocupació als tres mesos de finalitzar els seus estudis

36,3%

52,1%

Percentatge de persones que ja tenien feina abans d’acabar els estudis

38,5%

25,3%

Recerca

Publicacions sobre treball decent i creixement econòmic de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: