ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides

Metes seleccionades:

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

Indicator

2018/19

2019/20

Índex de transparència de UIC Barcelona en el sistema universitari espanyol

30/48 punts

30/48 punts

Percentatge d'informes de seguiment de les titulacions de grau i màster aprovats per l'AQU

100%

100%

Nombre d’agrupacions d’estudiants de UIC Barcelona

3

2

Defensa de l’universitari. Percentatge de casos resolts segons els drets de la comunitat

58%

60%

     

Recerca

Publicacions sobre pau, justícia i institucions sòlides de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: