ODS 9 Indústria, innovació i infraestructures

Metes seleccionades:

9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives.

9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

Indicador

2018/19

2019/20

Percentatge de centres docents amb Pla de millora del comportament ambiental vigent

100%

100%

Nombre d’actes certificats amb algun segell ambiental

-

-

 

2019

2020

Nombre de patents o llicències en explotació que contribueixen als ODS

1

3

Recerca

Publicacions sobre Indústria, innovació i infraestructures de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: