Universitat Internacional de Catalunya

Campus sostenible

Campus sostenible

UIC Barcelona, com a institució dedicada a la recerca i la transmissió del coneixement, treballa en la tasca de cercar, difondre i aplicar alternatives ètiques als reptes socioeconòmics i ambientals amb què es troba la societat actual.

En coherència amb la missió i la visió de UIC Barcelona es va redactar de forma participativa el "Document marc per a la sostenibilitat”.

Els diferents rectors de UIC Barcelona han signat compromisos per la sostenibilitat amb Agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona (Compromís Agenda 21) i el Compromís de les Universitats per la Sostenibilitat amb motiu de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament Sostenible celebrat a Rio de Janeiro RIO +20 (Compromís Rio +20).

Al setembre de 2016, en el marc del primer aniversari de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el rector de UIC Barcelona, el Dr. Xavier Gil Mur, signa un compromís de UIC Barcelona en política de sostenibilitat: Compromís de UIC Barcelona per la sostenibilitat 2016.

Compromisos de sostenibilitat per al curs 2019-2020 (abans de la COVID-19)

Gestió de residus

Participació en Xarxes relacionades amb el Desenvolupament Sostenible

Mobilitat sostenible

Comissió de Sostenibilitat

Recerca en sostenibilitat

Màsters i postgraus en sostenibilitat

Gestió de l’energia

Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible