Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible

Oficina de Sostenibilitat

L’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible és un servei de UIC Barcelona que té com a objectiu principal coordinar i impulsar accions per a la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 a UIC Barcelona.

A través del programa UIC+Sostenible, l’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, organitza jornades de formació i sensibilització en sostenibilitat obertes a tota la comunitat universitària, i continua fent el seguiment del Pla Estratègic de Sostenibilitat 2016-2022 de UIC Barcelona, tal com es feia des de l’anterior Oficina de Sostenibilitat.

La nova oficina actua com a representació institucional de la Universitat en les reunions sobre els ODS d’àmbit local (Ajuntament de Barcelona), autonòmic (Sistema Universitari Català i la Generalitat), estatal (reunions del Ministeri i de la CRUE) i també europeu. En aquest sentit, s’encarrega de respondre a les enquestes i informes sol·licitats sobre la participació de la Universitat en el desenvolupament dels ODS en els quatre àmbits, i proposa plans, compromisos i accions concretes per la implementació dels ODS a la Universitat.

Pel que fa a l'àrea de cooperació, s’encarrega d’estudiar i recopilar informació sobre els projectes de cooperació que actualment es desenvolupen a la Universitat, distribueix les convocatòries de projectes de cooperació als diferents responsables ―tenint en compte si es tracta de projectes de docència, recerca (en col·laboració amb l’oficina de projectes de VRIT) o intervenció social― i impulsa nous projectes de cooperació i sostenibilitat.

Qualsevol proposta, suggeriment o consulta es pot canalitzar a través de la direcció de correu: sostenible@uic.es o per telèfon intern des de UIC Barcelona a l’extensió 4146.