Càtedra hARQware Platform

La Càtedra hARQware Platform s’integra dins l’àmbit d’activitat del Laboratori d’Innovació Tecnològica per a l’Edificació Industrialitzada i Sostenible (LITEIS) de UIC Barcelona School of Architecture, i té el suport de les empreses Simon, multinacional compromesa amb l’entorn, la qualitat del disseny i el confort de les persones, i TDB Arquitectura, estudi d’arquitectura que enfoca la seva activitat en la integració entre arquitectura i humanisme, en totes les escales del projecte. El treball de recerca de la Càtedra està dirigit pel Dr. arquitecte Juan Trias de Bes, professor de UIC Barcelona.

hARQware Platform té per objecte la creació d’una plataforma digital per fomentar la integració de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) pertanyents a la indústria de l’edificació i de l’hàbitat urbà com una eina amb dos vectors principals:

  1. Garantir l’accés compartit a múltiples serveis per a usuaris.
  2. Proporcionar informació per a la millora i optimització dels consums d’energia.

La Càtedra hARQware Platform pretén impulsar la humanització de les tecnologies digitals, posant-les al servei de les comunitats, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones, reduint, alhora, l’impacte mediambiental de l’edificació.

La Càtedra es constitueix en forma d’un “ecosistema d’empreses”, una estructura conceptual i organitzativa que proporciona l’entorn tecnològic ideal per al treball de recerca. En aquest context, les empreses participants i l’equip de recerca col·laboren a través de la plataforma hARQware amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible als usuaris i generar un coneixement que aporti un benefici global a la societat.

Entre les activitats que han de fer destaca el desenvolupament d’un sistema intel·ligent de monitoratge i gestió, les prestacions del qual ofereixen als usuaris l’oportunitat d’optimitzar el compliment i la satisfacció d’unes exigències bàsiques, com ara els subministraments, les tasques quotidianes, els desplaçaments urbans i el treball.

La vocació de la Càtedra és el desenvolupament de la recerca a través de la pràctica, per la qual cosa s’incidirà en l’aplicació dels resultats en projectes pilot i casos reals.

 

Simon Electric logo TdB logo