Childcare and Family Policies Chair

Childcare and Family Policies Chair és una iniciativa de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF) que té la col·laboració de la Fundació Joaquim Molins Figueras.

La càtedra, dirigida per la Dra. Montserrat Gas, té per objecte afavorir l’anàlisi i divulgar nous coneixements sobre l’atenció al menor i les polítiques familiars. La situació actual del menor, en un context de canvis familiars, educatius i tecnològics profunds, requereix d’estudi per fer front als nous reptes que es plantegen. La Càtedra els aborda des de la perspectiva de la recerca, com a punt de partida per proposar programes de formació i sensibilització, a més de millores en les polítiques públiques d’atenció al menor en el context familiar.

La Càtedra té una perspectiva interdisciplinària, atesa la naturalesa complexa de les qüestions relacionades amb el menor i l’estreta interrelació amb la família, l’escola i la societat.

La Fundació Joaquim Molins Figueras aposta per una societat que permeti a les persones generar oportunitats de desenvolupament personal, social i professional, per això, centra els seus esforços a impulsar les famílies, element essencial en la cohesió social, perquè encaminin projectes de vida que aportin positivament el desenvolupament sostenible de la nostra societat.

Amb aquest objectiu finança i emprèn programes d’inclusió social i de mecenatge per a la recerca social i empresarial, mitjançant la col·laboració des de l’any 2001 amb diverses institucions i amb més de 20 projectes en marxa.

fundacio molins