La nova Càtedra DECIDE neix amb l’objectiu de generar coneixement en l’àrea del lideratge infermer, i se centra en l’educació en la salut i en la seguretat clínica tant dels professionals com dels pacients.

El 21 de maig, UIC Barcelona i la farmacèutica Boehringer Ingelheim han unit la seva experiència en l’àmbit de la infermeria i la innovació per crear la Càtedra DECIDE. Es tracta de la primera càtedra universitat-empresa centrada en el lideratge infermer i enfocada a formar els futurs professionals perquè puguin millorar l’eficiència del tractament dels pacients crònics. Així mateix, també se centrarà en la seguretat clínica tant per part del personal infermer com dels mateixos pacients i els seus cuidadors.

És una realitat que les malalties cròniques tenen una incidència cada vegada més gran en la nostra societat, a causa en part de l’augment de l’esperança de vida i de l’adopció d’estils de vida propis de països desenvolupats. Una de les estratègies principals per abordar la cronicitat és formar i capacitar els pacients per a l’autocura, així com vigilar la seguretat clínica. En aquesta estratègia el rol del personal infermer és essencial.

En aquest marc, UIC Barcelona, al costat de la farmacèutica Boehringer, impulsa aquesta càtedra amb la voluntat de dotar els futurs infermers i els professionals de la salut dels coneixements necessaris per formar els pacients, tant en l’educació de la seva salut com en la gestió i el règim terapèutic.

La nova Càtedra DECIDE està dirigida per la Dra. Encarna Rodríguez, la Dra. Mireia Llauradó i la Dra. Pilar Fuster, professores del Departament d’Infermeria.

Boehringer