Real World Evidence Chair

La Càtedra Real World Evidence es crea a iniciativa de l’Institut de Recerca en Avaluació i Polítiques Públiques (IRAPP) de la Universitat Internacional de Catalunya gràcies a la col·laboració del Departament d’Accés al Mercat de Sanofi. Dirigida pel Dr. Toni Mora, la Càtedra té com a objectiu principal identificar programes de recerca enfocats a l’evidència en la pràctica clínica (Real World Evidence) que ajudin a entendre més bé els resultats en salut i, per tant, les necessitats del sector sanitari i dels pacients.

Partint d’estudis observacionals amb dades reals de la pràctica clínica diària, l’equip d’investigadors de la Càtedra avaluarà els costos de les malalties, l’eficiència dels tractaments (costos, beneficis i riscos), l’efectivitat de diferents tractaments i mesurarà els resultats de les intervencions. Les dades s’obtindran de bases de dades informatitzades degudament anonimitzades.

Els programes d’investigació realitzats seran de gran utilitat per a totes aquelles persones encarregades de dissenyar polítiques, estratègies de decisió i planificació de pressupostos dins de l’àmbit sanitari, així com també per a la comunitat acadèmica i la societat en general.

Sanofi és una companyia farmacèutica global que investiga, desenvolupa, fabrica i distribueix solucions terapèutiques amb l’objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de la població mundial.

sanofi