Càtedra We Care: Atenció al Final de la Vida

La Càtedra We Care: Atenció al Final de la Vida es crea a iniciativa de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i té la col·laboració de l’empresa Áltima i ICO, grup líder de la província de Barcelona en la gestió de serveis funeraris, a fi de promoure una recerca aplicada, de caràcter interdisciplinari i multidimensional, referida a l’atenció als pacients al final de la vida en l’àrea de les cures pal·liatives.

Aquesta Càtedra, dirigida pel Dr. Josep Porta i la Dra. Cristina Monforte, i coordinada pel Dr. Albert Balaguer, té per objecte establir vies de cooperació i de desenvolupament conjunts entre UIC Barcelona i Áltima, per desenvolupar activitats i estudis de recerca sobre les necessitats de les persones amb malalties avançades al final de la vida, de les famílies i el personal assistent, i sobre l’atenció que necessiten.

Entre els objectius que vol aconseguir la Càtedra, destaca l’aposta per la sensibilització de la societat amb referència a les necessitats de l’atenció al final de la vida. En aquesta Càtedra hi col·laboren entitats importants, com l’Institut Català d’Oncologia (ICO), per poder convertir-se en líder d’opinió en aquesta matèria.

altima          ico