Càtedra IsFamily Santander

La Càtedra IsFamily Santander (Intergenerational Solidarity in the Family) és una iniciativa de l’Institut d’Estudis Superiors de la Família de UIC Barcelona amb el suport del Banc Santander. Aquesta entitat financera destaca per l’alt nivell de compromís amb el món universitari a través d’Universia.

Dirigida per la Dra. Montserrat Gas i coordinada per la Dra. Rita Cavallotti, la càtedra té com a objectiu proposar la família com un model de solidaritat intergeneracional màximament eficient i flexible, capaç d’adaptar-se constantment al canvi i de donar suport als individus.

Els estudis que vol promoure la càtedra —des d’una perspectiva multidisciplinària i transversal— consideren la família com un àmbit de transferència de recursos entre generacions, i se centren en tres aspectes fonamentals, que constitueixen les línies de treball de la càtedra: l’economia, la salut i la cura de les persones i l’educació. La recerca també es vol dirigir a proposar polítiques socials que facilitin que les famílies aconsegueixin dur a terme aquests processos intergeneracionals.

La Càtedra IsFamily Santander pretén així crear un conjunt de coneixements i d’accions encaminats a aprofitar de manera beneficiosa el potencial de la intergeneracionalitat en la família, com a agent de canvi social. Contribueix d’aquesta manera al desenvolupament i la implantació d’una societat en la qual tinguin cabuda totes les generacions i en la qual qualsevol persona sigui capaç d’exercir un paper actiu, gaudint d’igualtat de drets i oportunitats, en totes les etapes de la vida.

 

santander uni