Càtedra Ceràmica ASCER

La Càtedra ASCER pertany a la xarxa de Càtedres promogudes per l'Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER). Es troba incardinada a la School of Architecture de UIC Barcelona i sota la direcció del Dr. Vicenç Sarrablo i la coordinació dels arquitectes i professors Cristina García-Castelao i Dr. Jordi Roviras.

D'ençà que es va crear, el curs 2004-2005, s'ha fomentat les sinergies entre la universitat i el sector productor de les rajoles ceràmiques. D'una banda, aquesta càtedra permet a la indústria rajolera incorporar a la formació dels futurs arquitectes un major coneixement tècnic del seu producte, així com de les enormes possibilitats estètiques que la rajola ceràmica pot aportar a la feina creativa del nostre col·lectiu professional. D'altra banda, aquesta formació permetrà als futurs arquitectes orientar les seves propostes cap a la ceràmica, i innovar en formats ja existents o bé desenvolupar noves aplicacions. Aquesta càtedra impulsa el contacte entre arquitectes i fabricants.

La Càtedra Ceràmica ASCER permetrà diluir les associacions tradicionalistes que solen acompanyar el rajoler, i projectar a l'entorn d'aquest producte valors associats a la innovació, la creativitat i l'avantguardisme. I no per caprici, sinó perquè la ceràmica i la seva realitat ho permeten. Hi ha moltes facetes i possibilitats que encara es desconeixen sobre la rajola ceràmica, i per això pensem que aquesta iniciativa és una oportunitat excel·lent per comprovar-ho.

ascer Redcatedras