Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut

La Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut neix per iniciativa de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, gràcies a la col·laboració de la Fundació Bancària “la Caixa”, sota la direcció del Dr. Boi Ruiz.

Les polítiques sanitàries tenen com a finalitat aconseguir la màxima longevitat de les persones en les millors condicions de salut possibles, alhora que són un element clau de cohesió social i de generació de riquesa. El seu disseny i implementació requereixen d’un capital humà de professionals gestors i directius capacitats per donar resposta als canvis i reptes que es presenten de manera constant en el món de la salut, tant en els escenaris econòmics i socials com en els patrons de les malalties o en la innovació tecnològica.

La Càtedra de Gestió Sanitària i Polítiques de Salut neix com a punt de trobada del coneixement acadèmic i pràctic. La càtedra esdevé l’espai idoni per trobar aquesta capacitació professional necessària, i acumular capital de coneixement disponible i assequible per a la realització d’estudis i treballs de recerca.

La Fundació Bancària ”la Caixa” es caracteritza per un fort compromís social i treballa amb l’objectiu de construir una societat millor i més justa que ofereixi més oportunitats a les personas que més les necessiten.

Obra social La Caixa