Càtedra Direcció per Missions i Propòsit Corporatiu

La Càtedra de Direcció per Missions i Propòsit Corporatiu pertany a la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona. Està dirigida pel Dr. Carlos Rey i el Dr. Miquel Bastons.

La Direcció per Missions és un model de direcció i organització d’empreses basat en les persones, les motivacions i els valors que tenen i el sentit de transcendència de les actuacions que duen a terme. Això es tradueix en un sistema de govern i organització que integra la missió en els sistemes de gestió i promou el compromís dels membres de l’empresa.

La Fundació DPMC col·labora en l’organització de les activitats de la Càtedra promovent el desenvolupament i la difusió de la Direcció per Missions.

DPMC

Empreses de diferents sectors especialment sensibilitzades amb la implicació del seu personal en la missió de l’empresa col·laboren i patrocinen les activitats de la Càtedra.

aitex Condals

10È Simposi Empreses amb Rostre Humà