Càtedra Hestia en Atenció Integrada Social i Sanitària

La Càtedra Hestia en Atenció Integrada Social i Sanitària de UIC Barcelona es crea gràcies a una col·laboració entre la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Fundació Hestia. La càtedra neix amb l’objectiu de sensibilitzar la societat respecte a l’augment de persones amb un gran nombre de necessitats socials i sanitàries cròniques complexes. Per abordar els factors condicionants de vulnerabilitat social com l’envelliment, la cronicitat, la multimorbiditat i la dependència. Es tracta d’una missió compartida amb la Fundació Hestia, l’activitat principal de la qual consisteix a millorar la qualitat de vida de les persones amb vulnerabilitat social elevada o incapacitades arran de malalties cròniques complexes, dependència o malalties mentals.

Sota la direcció del Dr. Xavier Corbella, aquesta càtedra promou la formació i la recerca científica, tant qualitativament com quantitativament, sobre les millors pràctiques per abordar els factors condicionants de vulnerabilitat social com l’envelliment, la cronicitat, la multimorbiditat i la dependència.

Pretén fomentar la innovació i promoció de sistemes i serveis organitzatius integrats que faciliten la millora del model de prestació de l’atenció sanitària i social.

La Càtedra Hestia vol impulsar la docència i la recerca clínica en els altres àmbits que interactuen amb l’Atenció Sociosanitària com l’Atenció Primària, l’Atenció Especialitzada i l’Atenció a la Salut Mental amb l’objectiu de promoure una visió més transversal i integral entre els diferents agents implicats en l’atenció de la persona amb malalties cròniques complexes i necessitats socials elevades.

hestia