Meta seleccionada:

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Indicador

2018/19

2019/20

Projectes realitzats pels estudiants en acció climàtica

57

60

Nombre de publicacions científiques (articles) en matèria de canvi climàtic

4

4

 

2019

2020

Petjada de carboni total de UIC Barcelona de consum eléctric (emissió de CO₂ en tones mètriques)

1.011

 

Petjada de carboni total de UIC Barcelona de consum eléctric dividida per la població total del campus (tones mètriques per persona)

0,16

 

Recerca

Publicacions sobre acció climàtica de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: