ODS 10 Reducció de les desigualtats

Metes seleccionades:

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

Indicador

2018/19

2019/20*

Nombre d’estudiants amb discapacitat

15

13

Nombre d’estudiants que participen en activitats solidàries (voluntariat)

148

117

Percentatge del personal de UIC Barcelona amb discapacitat, compliment del que s'estableix en la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI)

2%

2%

*Algunes activitats del curs 2019/2020 es van suspendre a causa de la COVID-19 i poden afectar el resultat de l'indicador.

Recerca

Publicacions sobre reduccions de les desigualtats de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: