Metes que s’estan implementant:

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

3.c Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

Indicador

2018/19

2019/20*

Persones de la comunitat universitària participants en iniciatives per a la promoció d’estils de vida saludables

995

750

Persones de la comunitat universitària ateses en programes de salut i benestar

177

228

Persones graduades en professions relacionades amb la salut

746

518

*Algunes activitats del curs 2019/2020 es van suspendre a causa de la COVID-19 i poden afectar el resultat de l'indicador.

Rercerca

Publicacions sobre salut i benestar de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys: