La Unitat d'Atenció d'Infermeria Docència i Recerca és un projecte impulsat pel Departament d'Infermeria de UIC Barcelona en l'exercici del seu compromís amb la societat i els estudiants d'Infermeria.

La Unitat d'Atenció d'Infermeria Docència i Recerca és un projecte d'innovació docent que potencia les sinergies entre la universitat i el món professional; així mateix garanteix als futurs professionals infermers l'excel·lència en coneixements i habilitats en el lideratge de les cures. Són espais físics (consultes) d'interacció i aprenentatge dins de l'entorn clínic-social.

Les actuals Unitats d'Atenció d'Infermeria Docència i Recerca es contextualitzen en dues realitats diferents: Pere Virgili i Ciutat Vella. I s'entenen com una dedicated education units en les quals els estudiants tenen un paper principal que sota la figura d'un mentor o tutor de la unitat donen formació i educació per a la salut a la comunitat, a pacients i als seus familiars i/o cuidadors. Aquestes unitats representen un espai pràctic on es posa a l'abast dels alumnes l'oportunitat de dur a terme iniciatives noves en termes d'educació per a la salut.

Des de la seva engegada, les 2 Unitats d'Atenció d'Infermeria Docència i Recerca compten amb uns resultats molt satisfactoris, tant dels pacients i famílies ateses com dels alumnes que han realitzat el seu prácticum en aquestes unitats.

AIDIR Pere Virgili

AIDIR Ciutat Vella

 • Objectius Generals
 • Objectius Específics
 • Metodologia Docent
 1. Promoure la salut, empoderar i augmentar el control sobre la salut de les persones de la comunitat en termes de autocuidado i automanejo; millorant i potenciant el desenvolupament d'habilitats conductuals, emocionals, socials i cognitives necessàries per mantenir un estil de vida saludable a través d'accions liderades per estudiants d'infermeria.
 2. Empoderar als estudiants d'infermeria, potenciant el lideratge i la competència d'educació per a la salut contribuint a una infermeria amb major compromís social i més competencial en termes generals.
 1. Implementar tècniques de Health Coaching (entrenament per a la salut) en educació per millorar la formació sanitària (alfabetització), l'autonomia i el autocuidado de les persones, famílies i grups de la comunitat.
 2. Desenvolupar recerques a l'àrea de la promoció de la salut i el autocuidado de la població, i així mateix recerques en l'àmbit docent sobre el lideratge en les cures d'infermeria.

Missió

Donar un servei a la comunitat, basant-nos a l'educació per a la salut per potenciar l'autonomia i autocuidado de la població, formant alhora als estudiants en nous rols infermers, fomentant el lideratge, la recerca i el desenvolupament de nous projectes.

Visió

Potenciar el lideratge infermer en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia mitjançant el desenvolupament de nous projectes que generin coneixement propi.

Valors

La persona i la família com a centre del sistema sanitari. El professional d'Infermeria com a centre de la nostra missió. Els infermers i les infermeres com a agents principals en el lideratge de les cures.

La metodologia docent implementada en aquestes unitats és clau, i per això representa l'element diferencial innovador enfront d'altres escenaris de pràctiques convencionals. AIDIR es basa en:

 1. Tutorització i seguiment tutor/mentor durant tota la durada del practicum: rol facilitador
 2. L'alumne capdavanter de la unitat durant la seva estada
 3. Mitjançant l'aprenentatge cooperatiu i reflexiu
 4. Tècniques i atenció basada en la millor evidència científica

Tot això a través de l'aprenentatge servei, el que es manté una relació de reciprocitat entre la contribució de l'èxit acadèmic i el servei d'educació per a la salut. Aconseguint que l'aprenentatge millori el servei, però que el servei a la comunitat de sentit a l'aprenentatge.