A més de les instal·lacions i dependències pròpies de cada titulació, hi trobem diferents serveis generals: biblioteca, laboratori de recerca biomèdica, osteoteca, sala de dissecció, aula de microscòpia, aula d’autoaprenentatge d’anglès, aules d’informàtica, copisteria, llibreria i oratori.

L’objectiu principal de la facultat és formar els millors professionals sanitaris en coneixements, actituds i capacitats. El fet que l’alumnat es trobi en un ambient hospitalari permet la interacció diària amb els professionals de la salut i afavoreix l'intercanvi d’experiències.

A la Facultat de Ciències de la Salut, la recerca en qualsevol camp de la salut constitueix un dels eixos prioritaris de l’activitat del professorat. L’alumnat té la possibilitat d’integrar-se en un grup de recerca, participar en projectes d’investigació i deixar-se contagiar per la curiositat científica.

Premis de Recerca en Infermeria “Fundació Vila Saborit”

Pràctiques

Mètode d’ensenyament