Fisioteràpia manual i exercici terapèutic

Tema de la recerca

 L’àrea d’interès d’aquest grup és l’avaluació dels efectes de diferents intervencions de fisioteràpia relacionades amb l’aplicació de tècniques manuals i instrumentals i l’exercici actiu.

A més a més, per tal de promoure una pràctica clínica més segura i eficaç, un altre punt fonamental és dissenyar estratègies de valoració fiables, objectives i reproduïbles per a les disfuncions neuromusculoesquelètiques que es poden produir en els diferents grans grups de malalties (traumatològiques, reumatològiques, inflamatòries, respiratòries o oncològiques). Així mateix, la prevenció, la participació activa per part del pacient en els processos de rehabilitació i la promoció de l’autonomia són elements clau en qualsevol context clínic. Per això, explorem les possibilitats d’autogestió de la salut per part dels pacients i la millora de l’educació sanitària.

Exemples concrets de projectes recents en aquesta àrea són un estudi sobre els efectes de la fibròlisi diacutània en la resposta neuromuscular, la flexibilitat, la força, i la mecanosensibilitat sobre la musculatura isquiosural en esportistes, i un altre estudi que examina la validesa i fiabilitat del dispositiu “Sistema para evaluación y tratamiento de la columna cervical” per mesurar la força cervical, que s’ha derivat d’una patent creada i registrada per investigadors d’aquest grup.

Objectius principals

  1. Avaluar els efectes de diverses tècniques de fisioteràpia manual i instrumental en el teixit neural, muscular, i articular, així com l’impacte que tenen en el sistema nerviós central.
  2. Dissenyar estratègies per valorar de manera fiable, objectiva i reproduïble diverses disfuncions neuromusculoesquelètiques, incorporant-hi eines tecnològiques.
  3. Dissenyar i analitzar protocols d’autogestió de la salut i educació sanitària del pacient orientats a la millora de la funció i a la promoció de la salut.