Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Degana 
Dra. Esther Calbo Sebastián

Vicedegana del Departament de Ciències Bàsiques
Dra. María Fernández Capo

Vicedegana del Departament d'Infermeria
Dra. Encarna Rodríguez Higueras

Vicedegà del departament de Fisioteràpia
Dr. Daniel Romero Rodríguez

Gestora de centre
Sra. Maria Dolores Victoria Mas