Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Vicerector vinculat al Campus de Sant Cugat

Dra. Cristina Monforte Royo

Director del Departament de Medicina

Dr. Albert Balaguer Santamaría

Directora del Departament d'Infermeria

Dra. Cristina Monforte Royo

Directora del Departament de Ciències Bàsiques

Dra. María Fernández Capo

Director del departament de Fisioteràpia

Dr. Daniel Romero Rodríguez

Gestor de Centre de Medicina

Sr. Quim Torres

Gestora de Centre de Ciències de la Salut

Sra. María Dolores Victoria Mas