Junta del Departament de Fisioteràpia

Director del Departament
Dr. Daniel Romero Rodríguez

Sotsdirectors
Dr. Pere Ramón Rodríguez Rubio
Dr. Marcio Vinicius Fagundes Donadio

Gestora de Centre
Sra. María Dolores Victoria Mas

Secretària acadèmica
Sra. Maite Matalonga Salazar