Junta del departament de Fisioteràpia

Director del Departament

Dr. Daniel Romero Rodríguez

Sotsdirector

Dr. Pere Ramón Rodríguez Rubio

Dr. Manuel Cusí 

Secretària acadèmica

Sra. Maite Matalonga Salazar

Gestora de Ciències de la Salut

Sra. María Dolores Victoria Mas