AIDIR Pere Virgili

La Unitat d'Atenció d'Infermeria, Docència i Recerca (AIDIR) és una unitat creada per la Universitat Internacional de Catalunya, amb la col·laboració del Parc Sanitari Pere Virgili.

Centrada en activitats d'educació per a la salut i dirigida a persones en edat avançada i situació de pluripatología a les seves famílies i a tota la comunitat, perquè puguin millorar la seva autonomia i el seu procés de autocuidado.

La Unitat es troba situada en el mateix Parc Sanitari Pere Virgili.

Obertura de la unitat: Setembre de 2015

Objectiu específic de la Unitat AIDIR Pere Virgili 

 1. Ajudar als pacients, familiars i/o cuidadors, al maneig dels problemes de salut més prevalentes i/o síndromes geriàtrics que poden presentar-se després de l'alta, capacitant-los al seu torn per a la prevenció de complicacions.

Missió

Donar un servei a la comunitat. Formar els estudiants en nous rols infermers amb relació a la docència i la recerca. Desenvolupar nous projectes de recerca, generar coneixement i reafirmar el lideratge infermer.

Visió

Potenciar el lideratge infermer en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la protecció de la salut.

Valors

La persona i la família com a centre del sistema sanitari. El professional d’Infermeria com a centre de la nostra missió. Els infermers i les infermeres com a agents principals en el lideratge de les cures.

Qui som

Direcció

 • Dra. Encarna Rodríguez, directora d'Infermeria, Universitat Internacional de Catalunya

Coodirección

 • Sra. Luz Veiga, coordinadora d'Infermeria del Parc Sanitari Pere Virgili

Coordinació

 • Responsable de recerca: 
  • Dra. María Ángeles de Juan, Universitat Internacional de Catalunya i Dr. Albert Gallart, Universitat Internacional de Catalunya
 • Responsable de docència: 
  • Dra. Pilar Fuster, Universitat Internacional de Catalunya
 • Responsable de gestió: 
  • Sra. María Vera, Universitat Internacional de Catalunya

Tutors i Infermers de la Unitat

 • Sra. Eira Bejarano Cabrerizo

A qui va dirigit?

 • Pacients crònics amb pluripatologia hospitalitzats al Parc Sanitari Pere Virgili
 • Familiars i/o cuidadors
 • Comunitat: associacions, casals, residències...

Què fem?

 • Fomentar el control sobre el propi procés de salut: autocura
 • Reforçar conductes generadores de salut:
  • Educació sanitària a la família i/o els cuidadors
  • Reforç educatiu a pacients en situació de dependència i persones sanes per promoure la seva salut i autocura
  • Creació de materials educatius i promoció de la salut mitjançant sessions i tallers.

Com ho fem?

 1. Entrevista i valoració d’Infermeria: detecció de necessitats
 2. Pla de treball: qui lidera les principals activitats són els estudiants d’Infermeria de UIC Barcelona
 3. Avaluació del procés i dels resultats
Llegeix la memòria d'activitats

Material i mètode

 1. Desenvolupament de materials d’educació sanitària mitjançant el model de la Health Literacy.
 2. Tallers d’educació grupals
 3. Atenció individual
 4. Sessions a pacients, familiars i cuidadors