Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici

El Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici és una nova instal·lació del Departament de Fisioteràpia que substitueix la sala que es coneixia com a Sala de Valoració. L’objectiu fonamental del Laboratori és l’anàlisi del moviment del cos humà, aplicant la biomecànica en el sentit més transversal dins de les ciències de la salut. Aquest fet fa que, malgrat que el Laboratori es troba dins del Departament de Fisioteràpia, sigui un equipament que permet la col·laboració amb altres departaments de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i, en general, d’altres disciplines presents al Campus Sant Cugat. Acompanyant els estudis amb paràmetres biomecànics, el Laboratori també ofereix la possibilitat d’estudiar la fisiologia de l’ésser humà mitjançant l’anàlisi de paràmetres respiratoris.

L’ús del Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici té un impacte directe sobre la qualitat de la docència i la recerca. En relació amb la docència, el laboratori constitueix una eina innovadora per a l’aprenentatge dels alumnes de grau i màster, perquè és un recurs enormement útil en assignatures com Principis de Biofísica i Biomecànica aplicats a la Fisioteràpia, Fisioteràpia de l’Esport, Fisioteràpia Aplicada a les Disfuncions Circulatòries, Cardíaques i Respiratòries, i Valoració en Fisioteràpia. D’altra banda, el Laboratori constitueix una instal·lació amb capacitat per acollir el desenvolupament de diversos projectes de recerca dels diferents grups de treball del Departament de Fisioteràpia


Per poder complir els diferents objectius marcats en recerca, el Laboratori permet executar diferents tipus de projectes que s’agrupen de la manera següent:
 

  • Estudis amb equipament portàtil per ser desenvolupats en diferents tipus d’entorns, com poden ser laborals, esportius i residències, per citar-ne alguns exemples.
  • Estudis amb sistemes complexos per a l’anàlisi del moviment: capacitat d’anàlisi cinemàtica mitjançant sistemes de càmeres, anàlisi dinàmica mitjançant plataformes de força i anàlisi electromiogràfic de superfície. Aquests tres sistemes estan sincronitzats per oferir un rendiment màxim.
  • Estudis sobre fisiologia de l’exercici, rehabilitació cardiorespiratòria i rendiment humà, utilitzant eines com la prova d’exercici cardiopulmonar (CPET), la funció pulmonar i la variabilitat de la taxa cardíaca.