• Presentació
 • Qui som?
 • Metodologia
 • Sol·licitud del servei
 • Tarifes

El Servei d’Assessorament Metodològic i Estadístic (SAME) de UIC Barcelona té l’objectiu principal de proporcionar suport estadístic i metodològic especialitzat als investigadors en tots els passos del desenvolupament d’un estudi quantitatiu. 

Contacte

Servei d'Assessorament Metodològic i Estadístic
same@uic.es 

L’equip del SAME està format per tècnics de recerca especialitzats en bioestadística que disposen del suport de personal de recerca de UIC Barcelona. 

La metodologia del servei es basa en:

 1. Assessorament en el disseny de l’estudi.
 2. Desenvolupament de protocols, sol·licituds de projectes i redacció de memòries d’estudis.
 3. Planificació i realització de l’anàlisi estadística.
 4. Interpretació de resultats.
   

A continuació, es mostra el diagrama de flux que segueix el servei des de que aquest es sol·licita fins a l’obtenció dels resultats: 

diagrama

Un cop rebuda la sol·licitud del projecte, des del SAME es realitza una valoració de factibilitat per assignar una reunió. Aquesta factibilitat serveix per establir els calendaris de realització. 

Cal tenir en compte que el SAME segueix els criteris de priorització següents en l’acceptació de projectes: 

 1. PDI i doctorands amb un projecte competitiu de recerca amb finançament
 2. PDI i doctorands amb un projecte d’empresa amb finançament
 3. PDI i doctorands per la sol·licitud d’un projecte de recerca competitiu
 4. PDI amb un projecte de recerca sense finançament
 5. PDI per un projecte d’empresa sense finançament
 6. PDI per una publicació científica 

Per sol·licitar aquest servei heu de respondre el formulari que es troba en aquest enllaç.

Tarifes*Preu/Hora
Interna (PDI, grups de recerca i instituts)35 €
Externa100 € +21 % IVA

*Les tarifes s’apliquen indistintament a tots els tipus de serveis que es duguin a terme, incloent assessorament en el disseny de l’estudi, desenvolupament de protocols, sol·licituds de projectes i redacció de memòries d’estudis, planificació i realització de l’anàlisi estadística, així com la interpretació de resultats. 

Les tarifes internes no s’aplicaran al professorat propi de UIC Barcelona que no tingui finançament en un projecte. En el supòsit que la sol·licitud del servei sigui per optar a un projecte de recerca competitiu, es demanarà que es pressupostin els serveis del SAME (passats i futurs) necessaris per desenvolupar el projecte.