Les persones que estudiem i treballem a UIC Barcelona volem reconèixer i agrair a tots els donants de cos la seva generositat, sense la qual no seria possible assolir importants avenços mèdics mitjançant la recerca i la formació.

 

 • Què és la donació?
 • Com puc ser donant?
 • Quan no es pot donar?
 • Quan arriba el moment

La donació del cos a la ciència és un acte personal, voluntari i completament altruista. Mitjançant aquest acte, la persona cedeix el seu cos després de la mort per tal de contribuir a l’avanç docent i de recerca en l’àmbit de l’anatomia humana i, de retruc, en els procediments quirúrgics.

La figura del donant de cos és fonamental per a l’evolució de la ciència, tant des del punt de vista docent com de recerca. Gràcies a la donació, cada any més d’un centenar d’alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i de la Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona, així com professionals en actiu de l’àmbit de la sanitat, poden fer pràctiques i formació especialitzada.

En tot moment, les pràctiques i els procediments es realitzen amb el màxim respecte i dignitat cap als donants.

El tràmit per ser donant és molt senzill: es pot fer en vida o post mortem mitjançant els familiars directes.

Fer els tràmits en vida

Per donar el cos a la ciència només cal ser major d’edat i obtenir el carnet de donant de cos. 

El document de sol·licitud es pot demanar per telèfon, trucant al 93 504 20 00 de dilluns a divendres, en horari de 9.00 h a 17.00 h, i demanant pel Servei de Donació de Cos. Un cop completada la documentació, cal retornar-la per correu ordinari. Si la informació rebuda és correcte, el sol·licitant rebrà el carnet de donant de cos. 

És molt important que la decisió de donar el cos a la ciència es comuniqui als familiars i/o amics, i/o personal del centre sanitari en cas d’hospitalització, per tal que aquests puguin notificar el traspàs tan aviat com puguin arribat el moment.

Fer els tràmits post mortem

Un cop s’ha produït el decés i el difunt no ha pogut fer els tràmits, els familiars directes poden realitzar la gestions per fer la donació. Únicament han de trucar al 93 504 20 00 de dilluns a divendres en horari de 9.00 h a 17.00 h i demanar per la Sra. Judith Pascual. 

Com donar-se de baixa

En cas de voler-se donar de baixa, s’ha de notificar al telèfon 93 504 20 00, indicant el nom i el número de DNI. El donant rebrà una carta confirmant la baixa i haurà de retornar el carnet acreditatiu.

 • Mort accidental o qualsevol motiu en què es requereixi la pràctica d’autòpsia.
 • Obesitat greu o mòrbida IMC ≥ 35.
 • Malaltia infecciosa o contagiosa. 
 • Que la defunció es produeixi fora del territori català. 
 • Que hi hagi oposició expressa dels familiars més directes.
 • Que el cos no arribi a les instal·lacions de UIC Barcelona durant les primeres 48 hores post mortem. 
 • Que no es disposi de la còpia del DNI, fotocòpia del certificat mèdic de defunció, i original de llicència de sepultura. 
 • La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut es reserva el dret a deixar sense efectes una donació per motius logístics del servei. 

Quan es produeix la defunció del donant, la família o la persona responsable han de contactar amb els serveis funeraris de la seva població i indicar que es tracta d’un donant de cos de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Els serveis funeraris els informaran de la documentació que caldrà aportar. 

Un cop fets els tràmits administratius, els serveis funeraris traslladaran el cos fins les nostres instal·lacions. La Universitat Internacional de Catalunya es farà càrrec de les despeses del trasllat, només quan la defunció s’hagi produït a Catalunya. 

Agraïment

En nom de tots els membres de UIC Barcelona només ens resta donar les més sinceres gràcies a totes aquelles persones que es preocupen per la formació i la recerca mèdica futura, i ho mostren fent aquesta generosa donació. 

En reconeixement al seu altruisme, el Servei de Donació de Cos organitza cada any la Jornada d’Agraïment al Donant i d’Actualització en Anatomia.