Els laboratoris de Bioenginyeria disposen d’una superfície de 328 m2 que acullen els laboratoris docents de l’àrea de Bioenginyeria del departament de Ciències Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i els laboratoris de recerca del Bioengineering Institute of Technology.

Els espais de docència i recerca estan dissenyats per facilitar l’accés dels estudiants de grau, màster i doctorat a tècniques avançades de síntesi, fabricació i caracterització i la formació en aquestes tècniques.

Dins dels espais docents, els estudiants disposen de cabines de bioseguretat i vitrines d’extracció de gasos, un microscopi invertit, equips per a la síntesi de materials mitjançant agitació i emulsió, espectrofotometria UV-Vis, més de deu impressores 3D tipus FDM, SLA, doble capçal, fabricació de filament per a impressió 3D, generació i anàlisi de senyals electrònics, anàlisi de senyals biomèdics mitjançant sistemes basats en Biopac i Arduino, models de pròtesis articulars i exoesquelets, entre d’altres equips.

Al laboratori de recerca destaca la bioimpressora, la impressora de pastes, el reòmetre, Zetasizer, el FTIR, el generador de microgotes (microdroplet), els equips per a síntesi avançades de tintes 3D, el netejador de plasma, el liofilitzador, l’angle de contacte, l’espai per microbiologia i la sala de cultius cel·lulars.

La ubicació dels laboratoris permet un fàcil accés a altres equips comuns del campus: màquines d’assajos mecànics, microscopi d’epifluorescència, microscopi estereoscòpic, termociclador de materials, microscopi electrònic d’escombrat, microscopi confocal, sala freda, citòmetre de flux i microscopi semiconfocal per realitzar experiments de videomicroscòpia.