Es tracta d’espais destinats a l’aprenentatge de l’alumnat en els quals adquireixen habilitats manuals. Proveïts d’equipaments de primera qualitat i lliteres hidràuliques, estan a la disposició dels estudiants perquè puguin posar en pràctica els seus coneixements. 

El departament de Fisioteràpia té un total de sis gimnasos amb una superfície de 130 m2 cadascun