Rehabilitació i prevenció en afeccions cardiorespiratòries

Tema de la recerca

La recerca del grup té com a focus la valoració de la capacitat funcional i aeròbica, així com la utilització de l’exercici físic com a eina de rehabilitació per al tractament de pacients amb malalties cardiorespiratòries i metabòliques, com ara l’asma, la fibrosi quística o l’obesitat. 

L’ús de proves de camp com la prova de marxa de 6 minuts i l’incremental shuttle test són exemples d’eines de valoració amb una àmplia aplicabilitat clínica. D’una banda, podem destacar que s’han fet treballs avaluant el paper pronòstic d’aquestes proves i l’impacte que tenen a llarg termini sobre la morbiditat en pacients amb fibrosi quística. D’altra banda, l’ús de videojocs interactius com a noves eines d’intervenció per a la salut també té una posició prominent en la producció recent del grup. De manera transversal, la utilització de la prova d’esforç amb anàlisi de gasos respiratoris fent servir els equipaments disponibles en el Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici de UIC Barcelona aporta un estàndard elevat de qualitat per als nostres estudis.

Un exemple de projecte actiu és el que busca generar valors de referència per l’incremental shuttle test amb la població espanyola i valorar l’associació que tenen amb el consum màxim d’oxigen en adults sans.

Objectius principals

  1. Avaluar els diferents usos de les proves de camp com a eines de valoració de la capacitat física i funcional, així com el paper pronòstic que fan.
  2. Explorar el potencial de l’activitat física com a eina per tractar afeccions cardiorespiratòries i metabòliques.
  3. Valorar el moviment respiratori durant l’exercici físic, en situacions normals i patològiques, utilitzant el sistema d’anàlisi de moviment del Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici.