Universitat Internacional de Catalunya

Clíniques

Vicegerent de Clíniques

Sr. Josep M. García Navas