Exercici terapèutic i el control del moviment

Tema de la recerca

La recerca del grup explora l’ús de l’exercici terapèutic i intervencions dirigides a promoure el control del moviment com a eines per afavorir el desenvolupament neuromotriu i tractar i prevenir disfuncions de l’aparell locomotor i del sistema nerviós.

La Fisioteràpia té un paper fonamental per avaluar i actuar en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment. La recerca que explora els mecanismes associats al control motor i a l’activitat musculoesquelètica és essencial per a la correcta pràctica fisioterapèutica i aporta una base aplicable a la determinació dels rangs de normalitat i a l’abordatge adequat de possibles alteracions. Partint d’aquesta base, examinem diferents aspectes associats al control motor, des de les intervencions neuronals fins a l’execució muscular. Per fer-ho, disposem del sistema d’anàlisi de moviment del Laboratori de Biomecànica i Fisiologia de l’Exercici de UIC Barcelona.

Exemples concrets de projectes actius en aquesta àrea són l’anàlisi de l’efectivitat de diferents programes d’exercicis per millorar l’equilibri en pacients que han patit un ictus, programes per millorar la funcionalitat de l’extremitat superior que afecta nens amb hemiparèsia infantil, i l’exploració dels canvis musculars i motors amb l’ús de la tècnica de restricció del flux sanguini.

Objectius principals

  1. Analitzar els mecanismes de valoració i actuació de la fisioteràpia en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment en les diferents etapes de la vida.
  2. Contrastar els efectes de la fisioteràpia en la millora del desenvolupament o del control neuromotriu en persones amb risc de retard en aquest desenvolupament o amb patologies que afecten el control motor.
  3. Explorar els efectes de diferents intervencions fisioterapèutiques i programes d’exercicis en el teixit muscular i tendinós.
  4. Dissenyar intervencions encaminades a promoure l’activitat física en la població infantil, com a mesura de prevenció o tractament de diferents patologies.