Aprendre junts per treballar junts i millorar la salut

El projecte d’educació interprofessional (IPE) és una iniciativa impulsada per la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i la Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge entre els diferents perfils professionals que estudien al Campus Sant Cugat.

L’objectiu principal del projecte IPE és oferir a l’alumnat de les titulacions de l’àmbit de la salut del Campus, mitjançant l’aprenentatge interprofessional, l’oportunitat d’aprendre junts amb l’objectiu de crear una pràctica col·laborativa i oferir una atenció centrada en el pacient. D’aquesta manera, es potencien sinergies entre els diferents estudis per desenvolupar processos interprofessionals de comunicació, treball en equip i presa de decisions, la qual cosa permet que, des de les competències pròpies de cada disciplina i des de les compartides entre aquestes, es treballi en una atenció centrada en el pacient (Way et al. 2000).

Equip projecte IPE - 2023-2024

Objectius

  1. Preparar l’alumnat per treballar en un entorn col·laboratiu.
  2. Desenvolupar les competències del marc interdisciplinari basat en el CAIPE (Centre per a l’Avanç de l’Educació Interprofessional): treball en equip, comunicació, valors i ètiques per a la pràctica interprofessional, rol i responsabilitats per a la pràctica col·laborativa.
  3. Identificar les activitats interprofessionals que es duen a terme al Campus Sant Cugat.
  4. Impulsar la creació d’espais col·laboratius per a la pràctica IPE.

Línies de treball

La comissió està desenvolupant les línies de treball següents:

  1. Planificar la pràctica IPE dins dels currículums acadèmics dels diferents graus.
  2. Promocionar la pràctica IPE entre el professorat.
  3. Desenvolupar indicadors per mesurar l’adquisició de les competències que defineixen la nostra pràctica IPE.

Contacte