ODS 12 Producció i consum responsables

Metes seleccionades:

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per capita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització..

12.7 7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

Indicador

2018/19

2019/20

Programa per reduir l’ús de paper i plàstic al campus

-

1

Percentatge de residus orgànics tractats correctament

-

75%

Percentatge de residus inorgànics tractats correctament

-

75%

Percentatge de residus tòxics tractats correctament

-

75%

Recerca

Publicacions sobre producció i consum responsables de UIC Barcelona

Font: Web of Science i Scopus
Paraules clau segons UIC Barcelona 
Recopilat per la biblioteca de UIC Barcelona

Anys:

Polítiques per a un consum responsable

Polítiques per a un consum responsable del paper

Els fullets publicitaris de UIC Barcelona, des del 2017, tenen el certificat de paper fabricat amb cel·lulosa, procedent de boscos amb gestió FSC. Les agendes també es fabriquen amb paper reciclat.

Els enviaments de paper es redueixen i es potencien els enviaments digitals tant en les accions de màrqueting com en la comunicació interna de UIC Barcelona.

Amb aquestes mesures es disminueix la tala d’arbres i es contribueix a una reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

Política de consum sostenible en restauració

Eliminació de plàstic
Es va posar en marxa al Campus Barcelona l’eliminació de plàstic al servei de cafeteria i, per aquest motiu, es van oferir gerres d’aigua per reduir la compra d’ampolles d’aigua de plàstic. Aquesta acció anava acompanyada d’un petit descompte en el preu del menú del migdia, si s’optava per l’opció del menú sense aigua embotellada.

Ampolla de plàstic

El Departament de Dircom de la Universitat va crear una campanya de sensibilització i conscienciació amb l’eslògan “Una ampolla de plàstic? Pensa-t’ho”, per potenciar que els membres de la comunitat universitària fessin ús de les noves gerres d’aigua.

En aquesta mateixa línia, es van iniciar les mesures corresponents per eliminar les ampolles de plàstic en els actes institucionals de la Universitat. A causa de l’actual crisi sanitària, ens hem vist obligats a posposar l’assoliment d’aquest objectiu per al pròxim curs.

Des del servei de cafeteria Eurest, l’empresa contractada per a la restauració, d’acord amb UIC Barcelona, es va optar per eliminar els materials d’un sol ús (gots, coberts) i utilitzar les opcions més sostenibles com són els tovallons, les estovalles de paper reciclat, etc.

A més a més, Eurest opta per proveïdors que ofereixen productes de proximitat, de quilòmetre zero, de comerç just i de treball inclusiu.