Premis ODS de l’Agenda 2030 per a TFG i TFM de UIC Barcelona

2a edició

L’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de UIC Barcelona organitza la II edició dels Premis ODS de l’Agenda 2030 per als treballs finals de grau (TFG) i treballs finals de màster (TFM). Es tracta d’una convocatòria oberta a l’alumnat de la Universitat, que té com a objectiu reconèixer els treballs d’excel·lència acadèmica, amb aportacions conceptuals i implicacions pràctiques relacionats amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en l’àmbit local o global.

Si el treball de final de grau (TFG) o final de màster (TFM) està vinculat amb algun o diversos dels 17 objectius de desenvolupament sostenible l’Agenda 2030, es pot presentar a aquesta convocatòria.

Bases del concurs:

1. Premis

 • Un Ipad en la categoria de Treball Final de Grau (TFG) i un diploma acreditatiu.
 • Un Ipad en la categoria de Treball Final Màster (TFM) i un diploma acreditatiu.
 • Accèssit certificat als tres finalistes de TFG o TFM més ben qualificats.

2. Calendari

 • El termini de presentació dels treballs és del 7 de febrer al 2 d'octubre de 2023.
 • La resolució dels treballs premiats es comunicarà directament als autors dels TFG i TFM premiats i a través de les xarxes socials de UIC Barcelona.

3. Objectiu de la convocatòria

La finalitat d’aquest concurs és visibilitzar i premiar el compromís amb els ODS dels TFG i TFM realitzats a UIC Barcelona.

Els 17 objectius persegueixen la igualtat entre les persones (ODS 1, 2, 3, 4 i 5), protegir el planeta (ODS 6, 12, 13, 14 i 15), assegurar la prosperitat (ODS 7, 8, 9, 10 i 11), promoure la pau (ODS 16) i establir aliances (ODS 17).

4. Requisits perquè l’alumnat hi pugui participar:

 • Haver defensat el TFG /TFM a UIC Barcelona.
 • Haver realitzat el TFG/TFM prenent com a referència algun o diversos dels 17 ODS de l’Agenda 2030.
 • Haver obtingut una qualificació no inferior a 8 sobre 10.
 • Que la llengua utilitzada en el treball sigui català, castellà o anglès.
 • Que el treball presentat sigui inèdit i d’autoria pròpia.
 • Presentar la documentació que se sol·licita.
 • Acceptar les bases del concurs.

5. Jurat

El jurat estarà format per un tribunal interdisciplinari i declararà no vàlids els treballs que no compleixin els requisits exposats en aquesta convocatòria.

6. Criteris de valoració

 • Creativitat i originalitat del tema (10 %)
 • Objectius de recerca, marc teòric i metodologia de recerca (25 %)
 • Aspectes formals del treball i qualitat del text escrit (20 %)
 • Aportacions conceptuals i implicacions pràctiques del TFG o del TFM als ODS (30 %)
 • Referències bibliogràfiques i fonts utilitzades (15 %)

7. Dades que se sol·liciten

Cal enviar el TFG/TFM amb les dades següents:

 • Nom i cognoms:
 • Correu electrònic:
 • Mòbil:
 • Titulació:
 • Modalitat: TFM o TFG
 • Tutor/a del treball:                                          
 • Correu electrònic del tutor/a:
 • Avaluadors/es del treball:
 • Qualificació obtinguda del TFG/TFM: 8 / 9 /10 o nota equivalent.
 • Adjuntar evidència que reflecteixi la qualificació del TFG o TFM.
 • Títol del TFG/TFM:
 • Paraules clau relacionades amb els ODS:
 • Resum o reflexió del TFG/TFM:
  • Indiqueu el/els ODS que es relacionen amb el treball:
  • Contribució i valor que té el TFG/TFM en la implementació de metes concretes dels ODS.
  • Objectius i metodologia de la recerca.
  • Aportacions conceptuals i implicacions pràctiques als ODS.
 • Adjunteu el TFG/TFM en un únic arxiu comprimit ZIP o RAR.

Enviar aquesta informació suposa haver llegit i haver acceptat les bases del concurs, l’Avís legal i les Polítiques de privacitat i protecció de dades.

El formulari en línia estarà obert del 07/02/23 al 2/10/2023.

8. Publicació i difusió

La Universitat Internacional de Catalunya es reserva el dret a poder difondre les dades proporcionades per al concurs (títol del treball, autor i resum), el nom de les persones guardonades i els títols dels treballs premiats, amb referència expressa al mitjà en què s’han publicat.

Per a més informació, escriviu a sostenible@uic.es 

Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible