Universitat Internacional de Catalunya

Universitat saludable

Introducció

La Carta d’Ottawa, elaborada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1986, va establir la creació d’entorns per donar suport a la salut com una àrea d’acció prioritària.

En aquest sentit, la universitat és un entorn on reunim diverses característiques per promocionar la salut. D’una banda, som un centre de treball i educatiu i, de l’altra, som una institució rellevant perquè la societat avanci a través de la formació i la recerca.

Què és la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS)?

Des del 2013, UIC Barcelona forma part d’aquesta xarxa. La compon un conjunt d’institucions compromeses amb la promoció de la salut en l’entorn universitari. Es va constituir el 2008 per reforçar el paper de les universitats com a promotores de la salut i el benestar dels seus estudiants, el seu personal i la societat en conjunt.

Actualment hi participen universitats de tot Espanya, la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i algunes estructures autonòmiques de Salut Pública.

Per a més informació:

REUS

UIC Barcelona + Saludable

Formem part de la REUS i promocionem la salut en la cultura universitària, en les seves polítiques institucionals, estructura, processos i plans d’estudi.

Responsable de UIC Barcelona + Saludable

Responsable: Pere Castellví

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals: Carme Rodríguez Martínez

Si vols participar en els grups de treball de UIC Barcelona + Saludable et pots adreçar a: saludable@uic.es

Setmana Saludable

Espai sense fum

Activitats