07/02/2024

UIC Barcelona obté un projecte competitiu que mesurarà com es pot mitigar el canvi climàtic

Un equip d’investigadors, liderats per Sílvia Albareda, han obtingut un projecte competitiu finançat amb 117.246,06 € per mesurar i visibilitzar l’impacte positiu de les accions contra l’escalfament global

UIC Barcelona ha obtingut un projecte competitiu atorgat a través de la convocatòria d’ajuts per finançar projectes de recerca per la mitigació i adaptació al canvi climàtic 2023 de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb resolució del 29 de gener de 2024. El projecte “Mesurar l’impacte positiu de les accions fetes per mitigar el canvi climàtic. Educació climàtica a la universitat i des de la universitat” està dirigit per Silvia Albareda i s’ha concedit amb un fons de 117.246,06 €.

En un context d’emergència climàtica, el projecte es proposa no només identificar les causes de la invisibilitat de les accions ciutadanes relacionades amb el canvi climàtic, sinó també mesurar l’impacte ecosocial positiu que tenen. “Davant de l’emergència climàtica calen lleis i mesures cientificotècniques, però és vital involucrar la ciutadania en una actitud climàtica positiva”, assenyala Albareda, que és professora i investigadora i directora de l’Oficina de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de UIC Barcelona.

El projecte, que se centra a promoure societats inclusives, innovadores i reflexives, cerca transcendir els àmbits universitaris per arribar també a l’educació bàsica i infantil, les empreses i les comunitats solars. Per això, es desenvoluparà una rúbrica d’avaluació de competències en ciutadania mundial i una aplicació mòbil que permeti mesurar l’impacte ecosocial de les accions climàtiques. “L’objectiu és fer visible el que és invisible, destacant els processos que s’han seguit per emprar la ciència ciutadana en benefici de l’educació climàtica”, explica Albareda.

Amb aquest projecte, UIC Barcelona demostra el seu compromís continu amb la sostenibilitat i la responsabilitat social, utilitzant la recerca com una eina per generar consciència i promoure accions concretes en la lluita contra el canvi climàtic. 

UIC Barcelona té en aquests moments uns 96 projectes competitius en curs.

logotips
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)